HART VOOR DE ARMEN

Onze drijfveer zijn de kinderen die in extreme armoede leven, de kinderen die zonder hulp geen kans hebben op een goede toekomst. Vanuit het principe van Mandela dat armoede bestrijden geen daad is van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven.

ZELFREDZAAMHEID

Wij zorgen ervoor dat iemand in staat is om voor zichzelf te zorgen en zich zelfstandig weet te redden. De focus ligt op het versterken, begeleiden en steun bieden op de weg naar zelfredzaamheid. Het doel is dat begunstigde kinderen, gezinnen en lokale organisaties onze steun niet meer nodig hebben. Er is maar een manier om de cirkel van armoede te doorbreken: zelfredzaam worden.

LOKAAL EIGENAARSCHAP

Wij werken aan lokaal eigenaarschap. Armoedebestrijding heeft de meeste kans van slagen wanneer er lokaal eigenaarschap ontstaat. Wij stellen hierbij twee cruciale vragen: 1) Wat is er nodig om de kansarme situatie te doorbreken en 2) hoe draagt de eigen gemeenschap bij? Hierdoor ontstaat eigenaarschap en empowerment, cruciaal voor duurzame ontwikkeling.

MAATWERK SPONSORING

Heeft u een duidelijke affiniteit met een doel of doelgroep? Wij zorgen voor een project die past bij de wensen van onze sponsor. Ook streven wij naar partnerschappen. Omdat wij geloven in elkaar versterken. De mogelijkheden hiervoor zijn legio. Hierbij wordt rekening gehouden met uw doelstellingen, uw doelgroep, communicatie en uw overige wensen.

RECENTE CAMPAGNES

OVER ONS

Stop Poverty is in 2006 ontstaan vanuit een spontane actie opgezet door Irene Kruizinga, de dochter van onze huidige voorzitter. Het begon allemaal toen Irene in Indonesië werd geconfronteerd met de vele slachtoffers die een natuurramp had gemaakt. Zij besloot een inzamelingsactie te organiseren voor noodpakketten. Irene zag dat je met een kleine bijdrage, een stukje vindingrijkheid en met hulp van lokale experts vele mensen kon helpen. Dankzij de kennis over de bevolking, de cultuur en de expertise van vakmensen ter plekke kon op een effectieve en efficiënte manier noodhulp worden geboden aan duizenden ramp slachtoffers.

Deze werkwijze bleek ook voor de lange termijn te werken. Met hulp van lokale organisaties en onze sponsors hebben wij de afgelopen jaren diverse mooie projecten mogen uitvoeren in diverse landen.

Wat ooit is ontstaan door een spontane actie is uitgegroeid tot een kleine, professionele (vrijwilligers)organisatie specifiek gericht op community development in Oeganda en India. Op deze manier verwachten wij in de toekomst nog succesvoller te kunnen zijn.