De afgelopen periode hebben wij ons zeer actief ingezet voor Corona noodhulp voor de allerarmste gezinnen in Oeganda. Vooral de dagloners werden zwaar getroffen. Deze families hadden door de lockdown geen werk en inkomen, wat al snel dreigde een hongersnood te worden. Met steun van onze sponsor Contribute en lokale partner hebben wij duizenden…