Eind januari 2022 heeft het PM office(ministerie van Algemene zaken) haar waardering uitgesproken voor de verleende diensten in Oeganda in de afgelopen jaren. In diverse projecten krijgen Stop Poverty en haar lokale partner in Oeganda medewerking en support van zowel de lokale overheid (zie januari artikel) als de centrale regering. In de hulp voor corona…