Onze integrale aanpak:

ZELFREDZAAMHEID

Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een structureel lokaal eigen inkomen. Dit wordt gebruikt om (op termijn) de operationele kosten van onze lokale projecten te dekken, onder andere voor onderwijs. Zo zijn onze projecten op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van sponsoring.

EDUCATIE

Door 1) te investeren in (basis- en vervolg) onderwijs aan kansarme kinderen en 2) training en begeleiding te bieden aan de lokale gemeenschap versterken wij de lokale kennis en vaardigheden. Zo werken wij aan duurzame capaciteitsopbouw.

GEZONDHEID

Door te investeren in concrete gezondheidsinitiatieven dragen wij bij aan een betere gezondheid. Wij bieden schoon drinkwater via waterinstallaties en putten en investeren onder andere in zonne-energie lampen ter vervanging van giftige kerosinelampen. Zo zorgen wij dat gezondheidsproblemen significant afnemen in kansarme dorpen.

WERK EN INKOMEN

Door te investeren in arbeidsmogelijkheden – via landbouwprojecten en vakopleidingen – en ondernemerschap te stimuleren via microfinanciering wordt werk en een inkomen gecreëerd voor de lokale bevolking. Dit werkt zelfredzaamheid in de hand, wat cruciaal is voor onze exit-strategie.

“Stop Poverty geeft geen vis, maar reikt de hengel aan en brengt de kennis en vaardigheden over waardoor mensen zelf de vis kunnen vangen.”