Bouw van een waterput

0%
Raised: € 0,00 € 0,00
Elke dag voldoende water uit de kraan, het is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij staan er zelf niet vaak bij stil dat water van levensbelang is. De toenemende waterschaarste in de wereld neemt echter zorgwekkende vormen aan en het zijn juist de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die daaronder lijden. Dit geldt ook voor de plattelandsbevolking van Oeganda en India. Zij hebben vaak geen toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. Iedere dag sterven honderden mensen aan ziektes als diarree en tyfus als gevolg van het drinken van vervuild water. Daarnaast is aangetoond dat er een verband bestaat tussen armoede en gebrekkige toegang tot veilig drinkwater: vanuit armoede is het moeilijk om toegang te krijgen tot schoon en voldoende water, en zonder deze basisbehoefte is het lastig om uit de armoede te ontsnappen. Investeren in water is niet alleen van levensbelang. Het is ook een eerste stap richting een duurzaam beter leven. Voor meer informatie over het doneren van een volledige installatie en actuele prijzen kunt u het beste contact opnemen via: administratie@stop-poverty.org. Wij denken dan graag met u mee!