Schoolkind sponsoren

0%
Raised: € 0,00 € 0,00
Miljoenen kwetsbare kinderen blijven verstoken van datgene waar ze recht op hebben: toegang tot goed onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van samenlevingen. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Ieder kind daarom recht op goed onderwijs. Overal en altijd. Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, gaan nog steeds veel kinderen niet naar school. En als kinderen wel naar school gaan is het niet vanzelfsprekend dat dit goed onderwijs is. Miljoenen kinderen volgen onderwijs zonder te leren lezen en schrijven, Dit heeft grote consequenties voor de toekomst. Wist u bijvoorbeeld dat met elk jaar extra onderwijs het inkomen van een individu met 10 procent toeneemt? Of dat de kans op conflicten toeneemt wanneer de ongelijkheid in het onderwijssysteem groter is. Dit kan en moet anders. Voor € 25,- per maand zorgt u ervoor dat 1 jongen of meisje goed onderwijs kan volgen. Zo draagt u heel concreet bij aan hun toekomst. Uiteraard stellen wij als Stop Poverty voorwaarden. Deze worden vervat in een sponsorovereenkomst. Goede inzet, resultaten, correct gedrag en volledige medewerking van ouders of familie zijn belangrijke voorwaarden. Door de school laten we ons op de hoogte houden van de vorderingen van onze leerlingen. Wilt u één of meerdere kinderen een betere toekomst geven? Geef u dan op als sponsor of doneer een eenmalige gift o.v.v. school sponsoren Oeganda.