In het kader van zelfredzaamheid heeft Stop Poverty de laatste 12 maanden zorgvuldige voorbereidingen getroffen met de Wilde Ganzen voor de bouw van een Community Development Centre in het Jinja District. Na de aankoop van 16 acres land ( 64.000 m2) voor zelfredzaamheid zal het Community Development Centrum van ruim 800 m2 voorzien in:

  1. Een lagere school
  2. Het trainen van kansarme jongeren door vakopleidingen;
  3. Het creëren van werkgelegenheid d.m.v. microfinanciering en landbouwprojecten;
  4. Een gezondheidspost voor basishulp en gezondheidsvoorlichting.

De fondsenwerving zal gepaard gaan met diversen activiteiten op scholen, instanties en welwillende sponsors, die het doel een warm hart toedragen.