Kleuterscholen in Oeganda zijn over het algemeen privé-scholen en dus niet gratis. Dit betekent dat kinderen van arme gezinnen geen kleuteronderwijs volgen. Als de kinderen vervolgens op de (openbare) basisschool komen, missen ze een aantal vaardigheden om dit onderwijs succesvol te doorlopen. Nog voordat de basisschool is gestart, hebben de meest kansarme kinderen al een cruciale achterstand!

Met de bouw van de kleuterschool wilt Stop Poverty deze kloof overbruggen. Door gedegen onderwijs op kleuterschool niveau zullen jaarlijk ruim 100 kansarme kinderen worden voorbereid op de aansluiting met lager onderwijs. De bouw van de kleuterschool wordt op dit moment afgerond, zodat kinderen begin van het volgende schooljaar kunnen starten op de nieuwe kleuterschool. De officiële opening staat gepland in januari 2019.

De bouw van de kleuterschool wordt mede mogelijk gemaakt door kringloopwinkel De Groene Ezel.