Nelson Mandela: “Zoals slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen gemaakt en kan overwonnen en uitgewist worden door de acties van mensen. Het overwinnen van armoede is niet een gebaar van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel recht, namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan.”

Visie:

De visie van Stop Poverty is het uitbannen van extreme armoede in de wereld. Dit sluit aan bij bovenstaande uitspraak van Nelson Mandela dat armoede door mensen is gemaakt en door mensen kan worden opgelost. Het is een kwestie van gerechtigheid, namelijk het fundamenteel menselijk recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan. In de ogen van Stop Poverty kan middels kleinschalige projecten een wezenlijk verschil gemaakt worden in de levens van mensen met een bestaan dat ver onder de armoedegrens ligt.

Er is goed nieuws. De wereldwijde armoede is de afgelopen decennia sterk gedaald. Desondanks leven nog steeds honderden miljoenen mensen in extreme armoede, vooral in India en Afrika. Het gemiddeld inkomen binnen onze projectgebieden ligt vaak nog steeds onder de $1 per dag grens. Armoede heeft directe gevolgen op de kwaliteit van leven, op de kwaliteit van onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.

Via onze integrale aanpak van onderwijs, gezondheid en werk & inkomen streeft Stop Poverty naar duurzame ontwikkeling en is een cruciaal onderdeel van onze exit-strategie, waarin we zorgdragen voor de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen.

Missie:

Stop Poverty staat voor Geven om Elkaar. Stop Poverty heeft als missie om mensen die niet zelf in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien te helpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan door zelfredzaamheid te stimuleren.

De door Stop Poverty geïnitieerde projecten zijn gericht op de primaire basisbehoeften van de mens, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens worden er projecten gestart die ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking een eigen inkomen kan genereren. Zodoende bouwen wij aan sterke leefgemeenschappen in India en Oeganda. Op termijn kunnen deze gemeenschappen er vervolgens zelf voor zorgen dat ieder kind goed onderwijs krijgt, dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en bovenal dat armoede en de nadelige gevolgen van armoede verdwijnen.

Stop Poverty werkt met vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Hierdoor komt uw donatie maximaal ten goede aan de mensen die het echt nodig hebben.