Watercrisis in India

Meer dan 1 miljard  wereldwijd hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Naast de bijna twee miljoen kinderen die sterven door het drinken van vervuild water, wordt bijna de helft van de arme bevolking daar op enig moment ziek van. Vrouwen en kinderen worden belemmerd in hun ontwikkeling omdat zij elke dag uren bezig zijn om water te halen. Vuil water zorgt niet alleen voor tal van ziekten maar belemmert ook de armoedebestrijding en de economische groei. Alleen in India hebben al meer dan 400 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater.

In veel dorpen op het platteland van India moeten nog steeds veel mensen dagelijks kilometers afleggen om (veilig) drinkwater te krijgen. Ook daalt het grondwaterpeil op een niveau dat er in bepaalde regio’s op het platteland nauwelijks nog water beschikbaar is. Als hier niets aan gedaan wordt, zal deze crisis alleen maar erger worden. Een crisis die vooral slachtoffers blijft maken onder de zeer arme en kwetsbare plattelandsbevolking.

Drinkwater voor India: een van de speerpunten van Stop Poverty

Sinds de oprichting van onze stichting hebben wij ons altijd gericht op het realiseren van schoon drinkwater voor de allerarmsten in India. Hierdoor hebben wij met hulp van onze sponsors ervoor gezorgd dat vele duizenden kinderen, vrouwen en gezinnen niet meer ziek worden van verontreinigd drinkwater. Hierdoor zijn levensbedreigende ziekten zoals cholera, dysenterie en tyfus afgewend. Een noodzaak! Dit blijven wij daarom ook de komende jaren doen en kunt ons hierbij blijven ondersteunen.