Landbouwprojecten voor een eigen lokaal inkomen

Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een structureel lokaal eigen inkomen. Dit wordt gebruikt om (op termijn) de operationele kosten van onze lokale projecten te dekken, nadrukkelijk voor onderwijs in Oeganda. Zo zijn onze projecten in Oeganda op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van sponsoring.

Exit-strategie: Volledige zelfredzaamheid in 2026

De doelstelling is tussen de 8 tot 10 jaar zelfredzaam te zijn, zodat er geen hulp uit Nederland meer nodig is. In plaats van eindeloos te blijven betalen voor schoolgelden is een plan voor zelfredzaamheid veel efficiënter. Hiertoe zal Stop Poverty jaarlijks landbouwgrond aankopen. Diversiteit in producten zal op termijn worden toegepast. De verbouwing van mais geven twee maal per jaar een oogst. Suikerriet wordt één keer per achttien maanden geoogst, maar is veel winstgevender. In een later stadium kan ook veeteelt en melkproductie worden toegevoegd. Uiteraard wordt dit in samenwerking met de lokale organisatie worden ontwikkeld. De landbouwgronden geven jaarlijks ca. 25% rendement.

Zelfredzaamheid leidt ook tot werkgelegenheid

Op het Oegandese platteland bestaat een hoog percentage werkeloosheid. Door onze landbouwprojecten dragen wij bij aan de lokale werkgelegenheid.