Het probleem: grote afhankelijkheid van gevaarlijke en dure kerosine lampen

In de meeste huizen op het platteland van Oeganda is geen elektriciteit aanwezig. Door armoede worden kerosine lampen gebruikt als bron van verlichting vooral in landelijke gebieden, maar ook stedelijke gebieden waar elektriciteit schaars is. In het rapport van de National Popu lation and Housing Census uit 2014 wordt aangetoond dat 18 miljoen mensen in Oeganda gebruik maken van kerosine lampen, die ook wel bekend zijn als “tadooba” lampen. De Wereldbank schat, dat het inhaleren van kerosine luchten per dag gelijk staat aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag. Uit hetzelfde artikel blijkt, dat twee derde van alle vrouwelijke longkanker patiënten geen rokers zijn. Daarnaast kost kerosine ook nog eens veel geld en is een geldverslindende investering voor gezinnen die moeten rondkomen van nog geen € 30,- per maand.

Kerosine lampen worden vervangen door zonne-energie lampen: 1800 schoolkinderen bereikt 

Totaal heeft Stop Poverty ruim 1800 kinderen voorzien van een lamp op zonne-energie. Dit zorgt niet alleen voor helder licht bij het doen van huiswerk. Het levert een significante gezondheidsverbetering op van het gehele huishouden en er wordt geld uitgespaard. Met een kleine investeren kunnen wij een grote impact maken.