Psychologen en economen van onder meer de Universiteit van British Columbia in Canada concluderen in het Journal of Personality and Social Psychology, dat geven je gelukkig maakt.  Ze legden tussen 2006 en 2008 een enquête voor aan ruim 200.000 mensen in 136 landen. In 120 landen vonden ze een relatie tussen welzijn en doen van giften aan anderen.

Dat kwam niet doordat mensen met een hoger inkomen nu eenmaal meer hebben om weg te geven, want bij een gelijk inkomen, blijkt de persoon die meer weggeeft aan anderen gelukkiger te zien dan de persoon die het vooral besteedt aan zichzelf.

Uit een studie, die dezelfde onderzoekers een week eerder publiceerden in de online editie van het Journal of Economic Behavior & Organization, bleek dat geven vooral gelukkig maakt wanneer de gever het idee heeft dat zijn gift goed terecht komt. Het goed terecht komen van de donaties is de eerste verantwoordelijkheid van Stop Poverty naar haar sponsors.

Westerse landen
In eerdere onderzoeken was dit verband alleen aangetoond in Westerse landen. Nu blijkt dat ook in ontwikkelingslanden geven een goed gevoel geeft en dat geldt zelfs voor minderbedeelden.

In een vervolgexperiment lieten de onderzoekers Canadezen en Oegandezen terugdenken aan iets dat ze in het verleden kochten voor een ander of voor zichzelf. Van de gedachte aan de gift werden ze blijer dan van de gedachte aan de zelfverwennerij.

India
Tenslotte toonden ze in een experiment met deelnemers in India aan dat het kopen van een kadootje voor een ander gelukkiger maakt dan het kopen van een kadootje voor hen zelf. Dit effect ging alleen op als de deelnemers zelf mochten kiezen voor wie het kadootje was. Be- sloten de onderzoekers voor hen, dan kregen de deelnemers geen warm gevoel van hun gift.

Het maakte voor het geversgeluk niet uit of het kadootje naar een bekende van de gever ging of niet. We geven dus niet alleen zolang we iets terug verwachten.