Wij zouden het heel leuk vinden als uw school een sponsoractie organiseert en zo geld inzamelt voor het werk van Stop Poverty. Voor kinderen is het altijd leuk om aan dit soort acties mee te doen! De mogelijkheden en ideeën zijn eindeloos, zeker als uw leerlingen betrokken zijn bij de actie. Als Stichting Stop Poverty kunnen wij u hierbij ondersteunen via een gastcollege over het gekozen thema.

Wij denken dat deze samenwerkingsvorm een win-win-situatie oplevert voor de leerlingen, de scholen en de stichting:

  • Voor de leerlingen: informatie over ontwikkelingssamenwerking en reflectie op hun positie en rol in de wereld. Het vergroot hun blik op de wereld. De leerlingen raken betrokken bij de armoede elders in de wereld en ervaren dat ze in staat zijn een bijdrage te leveren aan een betere verdeling van de welvaart.
  • Voor de school: een leerstofvervangend project waarin diverse kerndoelen geïntegreerd worden.
  • Voor de stichting een financiële bijdrage voor onze concrete projecten voor kansarme kinderen in Oeganda en India.

Belangstelling voor een sponsoractie?

Is uw school ook op zoek naar een eenmalig of langdurig sponsordoel, neemt u dan contact met ons op. Dan maken wij er samen een onvergetelijke actie van!