In 2018 bestaat het Bouwbedrijf de Vries 100 jaar. Een mijlpaal, die zij niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. Bij deze mijlpaal wilde de familie de Vries ook iets doen voor minder bedeelden in deze wereld. Zij hebben Stop Poverty benaderd voor een waterput en watervoorziening. Verschillende relaties van het bouwbedrijf hebben mee geholpen om dit mooie bedrag bij elkaar te brengen. Binnenkort zal de waterpomp (borewell) geslagen worden in Oeganda. Ook door een particulier is er weer een waterput gedoneerd met een bedrag van € 1350,-. Wij willen de sponsors hartelijk bedanken voor hun geweldige bijdragen.

Foto: Op 1 juni heeft Harry de Vries, namens het bouwbedrijf, de check ter waarde van € 4930,- overhandigd aan Stop Poverty voorzitter Arie Kruizinga.