Achtergrond

Oeganda staat bekend als ‘de parel van Afrika’ en wordt bevolkt door ongeveer 52 stammen. In dit veilige en vriendelijke land aan het Victoriameer, waar de rivier de Nijl ontspringt, vind je het beste van wat het continent te bieden heeft. Tropisch weer, een schilderachtig landschap en een vriendelijke bevolking.

Slechts enkele tientallen jaren geleden teisterde het terroristische regime van Idi Amin Oeganda, maar inmiddels is het land stabiel. De Oegandezen werken samen hard aan de wederopbouw van hun land. Door de groeiende HIV/aidsepidemie, onvoldoende onderwijsmogelijkheden en de bijna totale afhankelijkheid van landbouw, is er nog een lange weg te gaan naar algemeen welzijn. Daarnaast is er vooral op het platteland grote behoefte aan schoon drinkwater om ervoor te zorgen dat dodelijke ziektes, zoals tyfus, dysenterie en cholera – en daarmee de kindersterfte – tot een minimum worden teruggebracht. Toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en een inkomen voor de allerarmsten is van cruciaal belang voor hoop op een goede toekomst.

Oeganda: een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens

Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed vooruit gaat, behoort het land nog altijd tot een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de Oegandese bevolking leeft onder de armoedegrens en kan niet of nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien. Ruim 50 % van de bevolking kan zich slechts één maaltijd per dag veroorloven (bron Daily Monitor 2014). Binnen de nieuwe definitie van de armoedegrens door de Wereldbank (oktober 2015: van $ 1,25 naar $1,90 per dag) valt nog een groter gedeelte van de Oegandese bevolking onder de armoedegrens. Ongeveer 85% van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Het grootste deel van de productie is voor eigen gebruik. Zij verbouwen vooral gierst, cassave en wat fruit. Zij hebben niet de kans om exportproducten te verbouwen. Daarnaast is toegang tot de wereldmarkt nihil. Verreweg het grootste deel, ongeveer 80% van de lokale bevolking heeft geen aanvullende inkomsten. Hierdoor blijft de kwaliteit van leven op het platteland zeer schrijnend.

Stop Poverty in Oeganda: gericht op zelfredzaamheid

Vanwege deze schijnende situatie is Stop Poverty een aantal jaren geleden gestart met armoedebestrijding in Oeganda. Intussen hebben wij via ons educatieproject vele honderden kinderen van de allerarmsten voorzien van basis- en middelbaar onderwijs, en dragen wij via water- en zonne-energie projecten bij aan een betere gezondheid op het platteland. Via een werkwijze van zelfredzaamheid creëren wij een lokaal inkomen zodat de sponsoring vanuit Nederland slechts tijdelijk nodig is.