Community Development: een integrale aanpak

Om de armoede structureel te bestrijden heeft Stop Poverty een integrale aanpak ontwikkeld, waarbij scholing gepaard gaat met een programma voor vakopleidingen, werk & inkomen en gezondheid. Om dit werk voort te kunnen zetten en haar aanpak lokaal te verankeren is het realiseren van een gebouw voor het Community Development Centre noodzakelijk. Dit project wordt samen met de Wilde Ganzen gerealiseerd. Op dit moment wordt actief naar aanvullende sponsoring gezocht.

Wat biedt het Community Development Centre?

Op de eerste plaats dient het Community Development Centre voor de huisvesting van onze nieuwe basisschool voor de allerarmste kinderen. Een aantal lokalen gaan gebruikt worden voor vakopleidingen. Op deze manier worden de lokalen maximaal benut. Dit zal in 2020 starten. De vakopleidingen school zal samen met Rhiza en Babuyile, de partnerorganisaties uit Nederland en Zuid Afrika en experts in vakopleidingen, worden doorontwikkeld. Tijdens de bouw wordt gekeken naar geschikte vakken, de lokale behoeften, arbeidskansen en facilitering naar werk (via een baan of als zelfstandige). Vanzelfsprekend wordt op basis hiervan het curriculum ontwikkeld. Een vakopleiding alleen is namelijk niet voldoende. Basale kennis van business plan ontwikkeling, accounting en boekhouden is noodzakelijk, maar ook socio-economische kwesties dragen bij aan het succes voor werk en inkomen.

Hiernaast komt er binnen het gemeenschapscentrum een kleine gezondheidskliniek. Niet alleen is een eerste hulpruimte verplicht voor de schoolkinderen. Bovendien is in een later stadium de ontwikkeling van een eerste lijn zorgvoorziening gewenst. Door het feit dat medische zorg vaak niet beschikbaar is voor de allerarmsten wil Stop Poverty dit verder ontwikkelen. Hierbinnen zal de focus liggen op preventie, waarbij voorlichting een belangrijke rol zal spelen. Mede op advies van de Nederlandse ambassade wordt prioriteit gegeven aan de thema’s: water en sanitatie, seksuele voorlichting, voortplanting en ongewenste (tiener) zwangerschapspreventie, HIV/AIDS en overige gender issues.

Het landbouwprogramma zal worden aangestuurd vanuit het gemeenschapscentrum. Daarnaast wordt er bij de bouw van het centrum rekening opslagruimten gebouwd om de oogsten op te slaan. Dit zorgt er namelijk voor dat de lokale stichting niet afhankelijk is van de dagprijs tijdens de oogstperiode, maar kan wachten op een hogere marktprijs later in het seizoen op het moment dat het product een hogere marktwaarde heeft.

Verder komt er een kleine kantoorruimte voor het microfinancieringsproject. In 2019 zal er een begin worden gemaakt met een microkrediet project. Via dit programma zorgt Stop Poverty ervoor dat aan de hand van kleine leningen de lokale dorpelingen, en met name vrouwen, een eigen bedrijf kunnen starten voor een eigen inkomen.

Op deze manier kan Stop Poverty het gemeenschapscentrum maximaal gaan benutten: vanuit een integrale aanpak en met oog voor financiële zelfredzaamheid om de grote armoede in ruraal Oeganda te bestrijden.