Community Development: een integrale aanpak

Om de armoede structureel te bestrijden heeft Stop Poverty een integrale aanpak ontwikkeld, waarbij scholing gepaard gaat met een programma voor vakopleidingen, werk & inkomen en gezondheid. Om dit werk voort te kunnen zetten en haar aanpak lokaal te verankeren richten wij ons op Community Development.

 

Wat biedt deze aanpak van Community Development?

Op de eerste plaats gaan wij werken aan Community Development via onze School of Excellence voor vakopleidingen, die zal uitblinken in kwaliteit en goede toekomstperspectieven voor deze kwetsbare jongeren. Met het realiseren van de vakschool krijgen kansarme jongeren een hoogwaardige vakopleiding en een goede kans op werk en een inkomen. Voor tienermoeders wordt een reëel alternatief geboden voor prostitutie en gevaarlijke abortussen en krijgen zij de kans een menswaardig bestaan op te bouwen. Naast technische vaardigheden worden life skills benadrukt. We leren hen op eigen benen te staan, vol vertrouwen in zichzelf, zodat zij weerstand kunnen bieden en het heft in eigen hand nemen gedurende de koers van hun leven.

 

Hiernaast gaan wij bouwen aan een medische post die de gezondheid en het algemeen welzijn van de zeer arme lokale gemeenschap bevordert en hun sociaal economische positie versterkt, waardoor zij kans hebben op een eerlijk en duurzaam bestaan. Door vroegtijdige diagnoses, het verstrekken van medicijnen of doorverwijzing, gaan de sterftecijfers omlaag (van vooral jonge kinderen en moeders) en worden complicaties en handicaps voorkomen.

Door hiernaast in te zetten op voorlichtingsprogramma’s over water en sanitatie, seksuele voorlichting, HIV/AIDS en vrouwenongelijkheid, nemen wij ook preventieve maatregelen. Hierbij hebben de vele jonge tienermoeders die op het platteland van Oeganda wonen, onze extra aandacht. Naast voorlichting bieden wij medische supervisie aan deze meisjes en zullen zij psychologische begeleiding krijgen.

Verder starten wij een microkrediet project. Via dit programma zorgt Stop Poverty ervoor dat aan de hand van kleine leningen de lokale dorpelingen, en met name vrouwen, een eigen bedrijf kunnen starten voor een eigen inkomen.

Op deze manier bestrijdt Stop Poverty vanuit een integrale aanpak en met oog voor financiële zelfredzaamheid de grote armoede in ruraal Oeganda.