Kleuterscholen in Oeganda zijn over het algemeen privé-scholen en dus niet gratis. Dit betekent dat kinderen van arme gezinnen geen kleuteronderwijs volgen. Als de kinderen vervolgens op de (openbare) basisschool komen, missen ze een aantal vaardigheden om dit onderwijs succesvol te doorlopen. Nog voordat de basisschool is gestart, hebben de meest kansarme kinderen al een cruciale achterstand!

Met de bouw van de kleuterschool wilt Stop Poverty deze kloof overbruggen. Door gedegen onderwijs op kleuterschool niveau zullen jaarlijks ruim 100 kansarme kinderen worden voorbereid op de aansluiting met lager onderwijs. De bouw van kleuterschool is in januari 2019 afgerond. De kinderen zijn in het nieuwe schooljaar al gestart in de nieuwe kleuterschool. De officiële opening was op 26 januari 2019. Naast de vele kinderen en ouders van de lokale gemeenschap waren ook overheidsofficials en medewerkers van onze sponsor De Groene Ezel aanwezig. Samen met lokale staf en bestuursleden Arie en Bart werd een groot feest gevierd.

De bouw van de kleuterschool werd mede mogelijk gemaakt door kringloopwinkel De Groene Ezel.