ERKENNING VAKOPLEIDINGEN DOOR HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS OEGANDA

Veel tienermoeders en jongeren (15 t/m 25 jaar) in onze opleiding hebben weinig of geen scholing gehad. Een flink aantal heeft de lagere school niet afgemaakt. In augustus 2022  is de eerste opleiding kapster/schoonheidsspecialiste begonnen. Na het succesvol afronden van het examen eind februari 2023 komen zij in bezit van een erkend diploma, dat gelijk…

Lees meer

KERSTWENSEN 2022

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR TOEGEWENST Wij willen alle donateurs, medewerkers en geïnteresseerden hartelijk bedanken voor de steun in woord en daad voor het werk wat wij mochten doen voor de allerarmsten in het afgelopen jaar. U maakte dit mogelijk! De laatste twee jaar zat alles tegen wat tegen kon zitten. Het corona…

Lees meer

VAKOPLEIDINGEN KAPSTER EN SCHOONHEIDSPECIALISTE OEGANDA

De vakopleiding voor kapster en schoonheidsspecialiste is in volle gang. Deze is net uitgebreid met de inrichting van 32 slaapplaatsen voor tienermoeders en hun baby’s, compleet met bedden, lakens, kussens, bureaus, stoelen en opbergkasten. Bovendien is er in het Contribute gebouw een eetzaal ingericht en een baby dagverblijf met babybedjes gerealiseerd. De tienermoeders moesten eerst…

Lees meer

PLANNING MEDISCHE POST EERSTE KWARTAAL 2023 IN OEGANDA

In Oeganda is medische zorg niet gratis. Slechts ca. 5% is verzekerd voor medische kosten. Zo kreeg een moeder van 32 jaar met vier kinderen in een dorp  geen zorg omdat ze de eigen bijdrage van 22 euro niet kon betalen. Twee dagen later was zij overleden. In het Community Development Centrum wil Stop Poverty…

Lees meer

VOEDSEL EN LEERMIDDELEN  550 SCHOOLKINDEREN OEGANDA

De St. Pauls school in Buyala had ca. 750 kinderen. Begin 2022 is dit gedaald naar 450 kinderen. Ouders kunnen de (lage) verplichte  kosten voor hun kinderen niet meer opbrengen. Met name de extra kosten voor groep 8 en de nodige examens niet. Een schrijnende reden is ook het gebrek aan voedsel. Kinderen blijven weg…

Lees meer

VAKOPLEIDING VOOR 30 TIENERMOEDERS IN OEGANDA BEGONNEN

Per 8 augustus 2022 is de eerste opleiding kapster en schoonheidsspecialiste van start gegaan voor 30 tienermoeders. Er waren aanvankelijk 76 aanmeldingen, maar helaas konden er maar 30 geplaatst worden. De leeftijd varieert van 15 t/m 25 jaar. De meisjes komen uit een uiterst kwetsbare situatie met schrijnende verhalen. Velen van hen leven met schaamte en…

Lees meer

JULI 2022: JAARREKENING STOP POVERTY 2021

Beste lezer en donateurs, Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat wij mochten genieten in het afgelopen jaar. Door uw hulp mogen wij de allerarmsten helpen. Natuurlijk willen wij dit graag blijven doen in 2022. Wij zien een daling van de inkomsten ten opzichte van 2020. Dit werd veroorzaakt door zowel corona als…

Lees meer

PARTNERSCHAP ST. PAULS LAGERE SCHOOL OEGANDA

Deze week hebben wij op diverse manieren mogen helpen bij deze lagere school. Er was in het schoolgebouw maar één opbergkast, waardoor de veiligheid van boeken en materialen niet kon worden gegarandeerd. Wij mochten twee nieuwe kasten leveren en een aantal kinderen helpen met een maaltijd. Wij zijn een actie begonnen om ook een groot…

Lees meer

Bedankt voor uw steun en een fijne jaarwisseling

Wij willen, namens het bestuur, al onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van harte bedanken voor jullie steun. Wij kijken uit om er een succesvol 2022 van te maken, volop ontwikkelingskansen voor kansarme kinderen en jongeren op het platteland van Oost-Oeganda. Een fijne jaarwisseling gewenst en blijf gezond.

Lees meer