De afgelopen periode heeft Stop Poverty weer een aantal mooie donaties mogen binnenkrijgen voor waterzuiveringsinstallaties in India. Wij willen Stichting Casterenshoeve, Kringloopwinkel Re-Sell en Castricum Helpt Muttathara enorm bedanken voor hun genereuze bijdrage. Het volledige projectbedrag is nu binnen.

Met dit project investeert Stop Poverty in waterzuiveringsinstallaties die naast veilig drinkwater leiden tot werkgelegenheid en een eigen inkomen voor de lokale bevolking. De waterzuiveringsinstallatie wordt per dorp via een lening met lage rente aangeboden; de dorpelingen betalen terug uit de winst die zij maken met de verkoop van het surplus aan gezuiverd water en zijn na terugbetaling volledig eigenaar van de installatie. Door training en begeleiding brengt Stop Poverty de kennis en vaardigheden over waardoor lokaal eigenaarschap wordt gegarandeerd en de dorpsbewoners zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het onderhoud van de installatie. Met een opgebouwd lokaal spaarfonds is de continuïteit gegarandeerd. Tijdens ons laatste reis naar India van april jl. zijn samen met onze lokale partner de eerste contouren voor het project uitgezet. In juli volgt een vervolgreis waarna het project echt van start kan met capaciteitsopbouw van de gemeenschap en de realisatie van de eerste installaties. We houden jullie op de hoogte! Foto: Cheque uitreiking namens de projectencommissie van Stichting Kringloopwinkel Re-Sell Westland.