Eind januari 2022 heeft het PM office(ministerie van Algemene zaken) haar waardering uitgesproken voor de verleende diensten in Oeganda in de afgelopen jaren.

In diverse projecten krijgen Stop Poverty en haar lokale partner in Oeganda medewerking en support van zowel de lokale overheid (zie januari artikel) als de centrale regering. In de hulp voor corona slachtoffers  werd door de regering  toestemming verleend om de distributie van voedsel en sanitaire pakketten zelf te verzorgen en te distribueren. Stop Poverty had deze eis gesteld om iedere vorm van fraude en corruptie te voorkomen. De vakopleidingen voor tienermoeders en kansarme jongeren werden eveneens gewaardeerd door de Oegandese overheid.