Tijdens de projectreis hebben Stop Poverty medewerkers 400 solar lampen uitgedeeld aan de scholieren van een middelbare school in het Kamuli district in Oeganda. In de aanwezigheid van leraren en een aantal plaatselijke bestuurders konden de scholieren een lamp in ontvangst nemen. De blijdschap en dankbaarheid was groot. In veel huizen in Kamuli is geen elektriciteit aanwezig. Daarom worden er kerosinelampen gebruikt als bron van verlichting. In een rapport van de National Population and Housing Census uit 2014 wordt aangetoond dat 18 miljoen mensen in Oeganda gebruik maken van kerosinelampen, die ook wel bekend staan als tadooba lampen. De Wereldbank schat dat het dagelijks inhaleren van kerosinedampen gelijk staat aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag.

Foto: Onze medewerkers Moshen, Bart en Arie delen de lampen uit aan scholieren.