Stop Poverty heeft een visie voor Community Development: de verbetering van kwaliteit van leven en leefomgeving van mensen in dorpen. Behalve gezondheid, educatie enz. horen goede wegen hier ook bij.  Door hevige regenval gedurende langere tijd kunnen wegen onbegaanbaar worden. De lokale overheid heeft niet altijd een budget om reparaties uit te voeren. In een gezamenlijk project hebben we in december 2021 een paar knelpunten opgelost door het aanleggen van betonnen rioolbuizen en afvoergeulen voor regenwater. Hierna werd de weg opnieuw geëgaliseerd en voorzien van een nieuwe toplaag.  Daartegenover staat, dat de lokale overheid ons terrein voor kostprijs geëgaliseerd heeft en zodoende een  besparing heeft opgeleverd, waardoor de wegenverbetering per saldo niets kostte.