Deze week hebben wij op diverse manieren mogen helpen bij deze lagere school. Er was in het schoolgebouw maar één opbergkast, waardoor de veiligheid van boeken en materialen niet kon worden gegarandeerd. Wij mochten twee nieuwe kasten leveren en een aantal kinderen helpen met een maaltijd. Wij zijn een actie begonnen om ook een groot aantal kinderen te helpen met boeken, lesgelden en de verplichte uniformen. Vele kinderen hebben ook medische zorg nodig. Helpt u mee?

Onze voornemens om een lagere school te beginnen, naast onze kleuterschool en middelbaar onderwijs in vakopleidingen, hebben we laten varen. Door eerdere contacten met Gerard Picavet hebben we al diverse malen hulp verleend aan de enorme noden van St. Pauls. Een partnerschap heeft diverse voordelen. Er is geen gebouw nodig van € 100.000,- en de substantiële maandelijkse kosten van alle salarissen worden betaald door St. Pauls.