In Oeganda is medische zorg niet gratis. Slechts ca. 5% is verzekerd voor medische kosten. Zo kreeg een moeder van 32 jaar met vier kinderen in een dorp  geen zorg omdat ze de eigen bijdrage van 22 euro niet kon betalen. Twee dagen later was zij overleden.

In het Community Development Centrum wil Stop Poverty in het eerste kwartaal van 2023 een kleine medische post openen in samenwerking met een lokaal ziekenhuis en medische staf. Juist op het platteland hebben dorpelingen soms weinig toegang tot medische zorg. De medische post zal voorzien in vroegtijdige detectie van ziekten, doorverwijzing naar een ziekenhuis, verstrekking van medicijnen enz. Hierdoor kunnen er mensenlevens worden gered en medische complicaties worden voorkomen.