De afgelopen periode hebben wij ons zeer actief ingezet voor Corona noodhulp voor de allerarmste gezinnen in Oeganda. Vooral de dagloners werden zwaar getroffen. Deze families hadden door de lockdown geen werk en inkomen, wat al snel dreigde een hongersnood te worden.

Met steun van onze sponsor Contribute en lokale partner hebben wij duizenden mensen kunnen helpen aan voedsel en zeep. Zo hebben wij de lokale bevolking door de ergste crisis heen kunnen helpen.

Via een voorlichtingscampagne in de lokale taal hebben wij mensen bewust gemaakt van Covid-19 om de verspreidingen van het virus te voorkomen.

Wij willen Contribute enorm bedanken voor deze steun!

Met stapjes begint het alledaagse leven weer vorm te krijgen. Met vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet.