We zijn druk bezig om de financiering voor ons Community Development Centrum rond te krijgen de komende maanden, maar wij kunnen uw steun hierbij goed gebruiken. U kunt zelf doneren, maar ook een eigen sponsoractie opzetten. Uw hulp is hard nodig!

Het is ons streven dat voor deze zomer gestart gaat worden met de bouw. Met dit centrum is het werk van Stop Poverty in Oeganda ook voor de toekomst gegarandeerd. Ons centrum ondersteunt onze integrale aanpak, waarbij scholing gepaard zal gaan met een programma voor vakopleidingen, werk & inkomen en gezondheid. Door te werken aan zelfredzaamheid slagen wij erin met succes de armoede te bestrijden.

Wilde Ganzen is onze partner bij de realisatie voor dit project.