De St. Pauls school in Buyala had ca. 750 kinderen. Begin 2022 is dit gedaald naar 450 kinderen. Ouders kunnen de (lage) verplichte  kosten voor hun kinderen niet meer opbrengen. Met name de extra kosten voor groep 8 en de nodige examens niet. Een schrijnende reden is ook het gebrek aan voedsel. Kinderen blijven weg doordat zij geen energie hebben voor onderwijs. Stop Poverty is een hulpprogramma begonnen om deze kinderen te voorzien van voedsel, leermiddelen en schoolgelden. Dankzij dit programma neemt het aantal kinderen dat weer deelneemt aan onderwijs aanzienlijk toe naar de huidige 550. Meer sponsering is nodig voor de toekomst. Helpt u mee?