Het oorspronkelijke Paasverhaal gaat over de opstanding, nieuw leven en hoop voor de toekomst. Het verhaal werd ook wel verwoord als “een Licht schijnt in de duisternis”. Deze boodschap mogen wij doorgeven aan de mensen, die in de duisternis van depressie en wanhoop leven door structurele armoede. In de landen waar Stop Poverty werkt betekent armoede iets anders dan in Nederland:

    1. Geen voedsel (ook geen voedselbanken, uitkeringen enz.)
    2. Geen toegang tot schoon drinkwater (leidt tot dodelijke ziekten)
    3. Geen toegang tot medische faciliteiten, medicijnen (leidt tot vele doden)
    4. Geen toegang tot scholing of vakopleidingen (niet gratis)
    5. Geen vrijheid van meningsuiting, religie etc.

Steun ons met Pasen om deze mensen, met een gezinsinkomen onder € 35,- per maand, te blijven helpen.