In de maand oktober zijn er drie waterpompen gerepareerd. Niet altijd is het plaatsen van een duurdere nieuwe waterpomp nodig. Alhoewel Stop Poverty vaak nieuwe waterpompen plaatst op locaties waar nog geen veilig drinkwater is, is het op andere plaatsen goedkoper en efficiënter om de bestaande waterpomp te repareren. In deze gevallen was door slecht vakmanschap de waterpomp door de betonlaag gegaan en buiten werking geraakt (zie foto). In coördinatie met de district engineer van het Water Board worden de werkzaamheden uitgevoerd. De bevolking is uiteraard blij met het herstel van deze waterpompen.