In september is er een Projectplan gelanceerd om de Zelfredzaamheid in Oeganda te vergroten. Door middel van de aankoop van landbouwgrond en de verbouwing van gewassen, geeft Stop Poverty inhoud aan het woord zelfredzaamheid. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd op de landbouwgrond, door transport en verkoop en daarmee afhankelijkheid vermeden. De inkomsten van de landbouwgronden zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de projecten. Hiermee zal de afhankelijkheid van giften en sponsoring geleidelijk afnemen (zie afbeelding hiernaast). Werkgelegenheid wordt gecreëerd d.m.v. microfinancieringen en landbouwprojecten. Duizenden kinderen kunnen daardoor naar school. Vrouwen zullen  met behulp van microfinanciering een inkomen kunnen genereren voor hun gezin.